ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά. Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω των σημείων πώλησης μας (καταστήματα), μέσω τηλεφώνου ή μέσω του ιστότοπου μας.

Ποιοι Είμαστε

Η Επιχείρηση «Οπτικά ΚΕΚΕ» και με διακριτικό τίτλο «Οπτικά Κεκέ» (εφεξής «Επιχείρηση»), εδρεύει στην Ξάνθη,  επί της οδού Θερμοπυλών αρ. 2 , Τ.Κ. 67100, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012558046000,  με Α.Φ.Μ. 102743979, αριθμός τηλεφώνου +2541068180 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail) info@optikakeke.gr  και ειδικεύεται στο λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών,  γυαλιών οράσεως και ηλίου και παροχής άλλων συναφών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιχείρηση, υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στα πλαίσια της συναλλακτικής σας σχέσης με την Επιχείρηση για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα:

Τι Δεδομένα Συλλέγουμε

Όταν επισκέπτεστε ένα από τα σημεία πώλησης της Επιχείρησης μας, φυσικό κατάστημα ή ηλεκτρονικό κατάστημα, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

β) Δεδομένα επικοινωνία, ήτοι ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).

γ) Δεδομένα και πληροφορίες οικονομικών συναλλαγών και πληρωμών, ήτοι στοιχεία πληρωμής, στοιχεία κάρτας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες και επιστροφές.

δ) Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ε) Πληροφορίες Συσκευής, Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.

στ) Πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα γούστα σας.    

Τα υπό στοιχείο α, β και γ δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση του Πελάτη με την Επιχείρηση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών συλλέγονται κατά την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από φυσικό ή ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κατά την πρώτη εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, όταν ζητείται η λήψη ενημερώσεων σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ της Επιχείρησης, όταν υποβάλλονται αιτήματα και κατά την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και έρευνες πελατών.

Ο πελάτης του οποίου τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Σκοπός Επεξεργασίας των Δεδομένων 

Ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο αλληλεπιδράτε με την Επιχείρηση μας και το ηλεκτρονικό κατάστημά της, η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για να διαχειριστεί την εγγραφή σας ως Χρήστη της Πλατφόρμας, για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει με την Επιχείρηση στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα και αιτήσεις σας μέσα από την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης μας και για σκοπούς μάρκετινγκ.

Νομιμοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι νόμιμες βάσεις που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται επίσης από τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε. Ειδικότερα:

α) Αναφορικά με την Εγγραφή σας ως χρήστη της Πλατφόρμας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν την χρήση της. Έτσι, σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας, ως χρήστης, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσης που δίνετε.

β) Αναφορικά με την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών, ενώ σε επεξεργασίες δεδομένων που σχετίζονται με την διαδικασία αγοράς και ενεργοποιούνται επειδή εσείς το ζητάτε ή το εγκρίνετε, στις περιπτώσεις αυτές η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην δική σας συγκατάθεση.

γ) Αναφορικά με την Εξυπηρέτηση Πελατών, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή στα ερωτήματά σας, οπότε όταν η εξυπηρέτηση σχετίζεται με την παραγγελία σας ή με το προϊόν ή υπηρεσίες που αποκτήθηκε από εσάς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, ενώ όταν τα ερωτήματά σας σχετίζεται με την  άσκηση των δικαιωμάτων σας ή αξιώσεών σας, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

δ) Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς Μάρκετινγκ, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας επί τη βάσει της συγκατάθεσής σας που μας δίνετε όταν αποδέχεστε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες, ειδοποιήσεις ή όταν αποδέχεστε νομικούς όρους και προϋποθέσεις στους οποίους περιέχεται η παροχή συγκατάθεσης.   

Χρονικό Διάστημα τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την διαχείριση της εγγραφής σας ως Χρήστη της Πλατφόρμας της Επιχείρησης θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την Επιχείρηση μας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος Χρήστης της Πλατφόρμας της Εταιρείας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την Επιχείρηση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την διαχείριση και εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την Εξυπηρέτηση Πελατών θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για σκοπούς Μάρκετινγκ, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την Επιχείρηση θα για όσο χρονικό διάστημα η Επιχείρηση διαθέτει ενεργή συναίνεση και συγκατάθεση σας.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα έως και 30 ετών για υποχρεώσεις εγγυήσεων των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράσατε από την Επιχείρηση, αλλά και για ανακλήσεις προϊόντων.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ορισμένα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στην Επιχείρηση διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την σχετική φορολογική και εργατική νομοθεσία που η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας θα προστατεύεται και τα προσωπικά δεδομένα σας που θα διατηρούνται θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς αυτούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από την Επιχείρηση, διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς.

Διαβίβαση Δεδομένων

Ενδέχεται η Επιχείρηση να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες, παρόχους και προμηθευτές αλλά και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, όπως παρόχους υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, μεταφοράς και παράδοσης, παρόχους που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, μάρκετινγκ ή διαφήμισης, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, αλλά με την προϋπόθεση ότι τηρούν την παρούσα Πολιτική για την διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μοιραζόμαστε μόνο πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών τους σε εσάς, όπως για παράδειγμα για την αποστολή/τοποθέτηση προϊόντων ή/και για την συντήρηση/υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων μας.  

Η Επιχείρηση εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους, πλην όσων αναφέρονται στην παρούσα, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία. 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων Πελατών σε χώρες εκτός Ε.Ε. ή σε Διεθνή Οργανισμό

Η Επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάζει κατά καιρούς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών της σε προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εάν μεταφέρουμε πληροφορίες στους αντιπροσώπους ή στους συμβούλους μας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός του ΕΟΧ.

Άλλοι οργανισμοί και άτομα

Η Επιχείρηση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλους οργανισμούς, όπως εάν ζητηθεί από μια δημόσια ή ρυθμιστική αρχή όπως η αστυνομία ή το υπουργείο εργασίας, οπότε η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη βάσει Νόμου να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, η Επιχείρηση ενδέχεται να υποχρεωθεί να μοιραστεί πληροφορίες με οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης για την αποφυγή πιθανών τέτοιων ενεργειών (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος).

Marketing 

Η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να αποστείλει μηνύματα μάρκετινγκ, εάν έχει λάβει τη συγκατάθεση σας ή για συγκεκριμένο λόγο π.χ. να σας ενημερώσει για ανάκληση ενός προϊόντος που έχει αγοραστεί από εσάς. Αν έχετε δώσει την συναίνεσή σας, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Επίσης μπορούμε να προωθήσουμε προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές με ειδοποιήσεις και διαφημίσεις μέσω εφαρμογών. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας παρόλο που θα σας παρέχουμε πάντα την ευκαιρία να αντιταχθείτε στο μάρκετινγκ. Μπορεί να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν αγοράσετε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στο μέλλον. Θα σας ζητήσουμε επίσης να το κάνετε αυτό εάν υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία, τη ρύθμιση ή τη δομή της επιχείρησης μας. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε γενικές αποστολές ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος οποιουδήποτε από τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα.

Δικαιώματα 

Σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζεται ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρούνται και επεξεργάζονται από την Επιχείρηση, τον τρόπο συλλογής τους, τον σκοπό της επεξεργασίας και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διατήρησής τους.

2. Δικαίωμα διόρθωσης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συμπληρωματικής δηλώσεως.

3. Δικαίωμα Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, παραβιάζοντας την σχετική Νομοθεσία.  

4. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό ή και τον αποκλεισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αμφισβητείται την ακρίβεια των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς ή εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο.

5. Δικαίωμα Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

6. Δικαίωμα Εναντιώσεως

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  

Αν μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

• Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@optikakeke.gr

• Μέσω γραπτής επιστολής στην διεύθυνση:  Θερμοπυλών 2, 67100, Ξάνθη

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Μέτρα ασφαλείας

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών από απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων 

Υπεύθυνος για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η 

«Οπτικά ΚΕΚΕ.» με υπεύθυνο επεξεργασίας τον Κεκέ Χασάν ή και εξουσιοδοτημένα άτομα/υπάλληλοι της επιχείρησης του.

Διεύθυνση: Θερμοπυλών αρ. 2  Τ.Κ.67100, 

Τηλέφωνο: +2541068180

Email : info@optikakeke.gr

Τροποποίηση Πολιτικής

Η Επιχείρηση μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε αναθεώρηση, τροποποίηση ή/και επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, όταν κρίνεται απαραίτητο, δημοσιεύοντας την ενημερωμένη τρέχουσα έκδοση στον παρόν ιστότοπο της ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε αλλαγές ή εισάγουμε κάποια βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι θα την βρίσκετε πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας. Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώθηκε στις 15/11/2021.

Επικοινωνία/Παράπονα

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή ή/και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μας

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@optikakeke.gr

• Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Θερμοπυλών αρ. 2, 67100 Ξάνθη

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο ή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail καταγγελιών: complaints@dpa.gr, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr).

 

 

 

TOP